POWRÓT

Święto Rosz ha-Szana

Zadanie 1

Przeczytaj opis stworzenia świata sporządzony na podstawie Biblii. Zaznacz tę sekwencję obrazków, która przedstawia stworzenie w kolejności zgodnej z opisem.

 

Na początku
Bóg stworzył niebo i ziemię.
[…] I stała się światłość.
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.

[…] Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem;
a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór, a po nim poranek – dzień drugi.

A potem Bóg rzekł:
»Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce
i niech się ukaże powierzchnia sucha«.
A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią,
a zbiorowisko wód nazwał morzem.
[…] Ziemia wydała rośliny zielone:
trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce […]
A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci.

[…] Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące:
większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
[…] i oddzielały światłość od ciemności.
A widział Bóg, że były dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty.

[…] stworzył Bóg wielkie potwory morskie
i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe,
którymi zaroiły się wody,
oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju.
Bóg widząc, że były dobre […]
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

[…] Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt,
bydła i wszelkich zwierzątek naziemnych.
I widział Bóg, że były dobre.
A wreszcie rzekł Bóg:
»Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. […]
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
[…] A Bóg widział, że wszystko, co uczynił,
było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

Źródło: Wielka obietnica, Biblia dla dzieci
Oprac. Johanna L. Klink, przekład Bogusław Widła, Warszawa 1991, s. 8-16.