POWRÓT

Szabat

Zadanie 1

Jak świętuje się Szabat? Wybierz czynności, które Żydzi mogą wykonywać podczas tego święta. Zaznacz je. Trzy odpowiedzi są poprawne.