POWRÓT

Synagoga

Zadanie 1

Z podanych niżej rysunków wybierz ten, który przedstawia synagogę. Zaznacz go.