POWRÓT

Języki żydowskie

Zadanie 1

Używając planszy z literami hebrajskimi odszyfruj, jak po hebrajsku pisze się POLIN, czyli Polska.

5-0