POWRÓT

Kim są Żydzi?

Zadanie 1

Dziś największa liczba Żydów mieszka w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.
Znajdź te państwa na mapie świata. Wskaż rysunki, na których zaznaczono je kropką.