POWRÓT

Judaizm

Zadanie 1

Menora to świecznik, który jest symbolem judaizmu.
Policz, ile świeczek zmieści się w menorze. Zaznacz prawidłową odpowiedź.