Zespół przygotowujący quiz Żydowski – co to znaczy?

Teksty dialogów: Zofia Stanecka

Teksty słowniczka: Anna Staszewska-Zatońska

Autorki zagadnień: Anna Dybała-Pacholak, Aleksandra Karkowska-Rogozińska

Redakcja merytoryczna: Monika Koszyńska, Piotr Kowalik

Korekta: Zofia Sochańska

Nagrania dialogów: Tomasz Solich, Joanna Turkowska

Obróbka dźwięku: Anna Dybała-Pacholak, Przemysław Jaczewski

Produkcja filmu: grupa filmowa Dziki Bez (Anna Kasperska, Diana Gaik)

Koordynator projektu: Anna Dybała-Pacholak

Projekt graficzny i wykonanie strony: Artkolektyw / www.artkolektyw.com

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org

Copyright © Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2016

 

Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa

www.polin.pl

[email protected]